Make your own free website on Tripod.com

ข้าวหอมมะลิ                 

ข้าวชั้นดีจากทุ่งกุลา  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มเยาวชนบ้านสะเอิง


ความเป็นมาของกลุ่ม       
          กลุ่มเยาวชนบ้านสะเอิง  มีแนวคิดร่วมกันที่จะประชาสัมพันธ์และสนับสนุนผลิตผลที่มีความดีเด่น  และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ผลผลิตจากข้าวของอำเภอท่าตูม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยจัดตั้งเป็น กลุ่มขึ้น มีสมาชิกจำนวน 40 คนบรรจุถุง  ขนาด  1 กิโลกรัม    2  กิโลกรัม  และ 5 กิโลกรัม ออกจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด        
           ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ทนความเค็มได้ดีกว่าพันธุ์ข้าวชนิดอื่น และ เมื่อหุงจะมีกลิ่นหอมและขึ้นหม้อ
เมล็ดยาว  ขาว  และนุ่ม  น่ารับประทาน การแปรรูผลิตภัณฑ์จากข้าว อาจแบ่ง ผลิตภัณฑ์ข้าวไทยได้  3  ชนิดด้วยกันคือ 1 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวที่ใช้อุปโภค  เช่น แป้งที่ใบ้เป็นส่วนผสมของยา  แป้งทาตัวเด็ก แป้งที่ใช้เคลือบถุงมือ เป็นต้น 2  ภัณฑ์แปรรูปจากข้าวที่ใช้บริโภคได้เลย  เช่น เส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว ชนมจีน เกี๋ยมอี๋  และขนมปังกรอบ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จกใช้ปลายข้าวเป็นวัตถุดิบ เพราะว่ามีราคาถูกกว่าข้าวตัว (ข้าวเต็มเมล็ดหรือต้นข้าว )    
          แปรรูปโดยกลุ่มเยาวชนบ้านสะเอิง หมู่ที่ 5 ต.โพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีสมาชิก กลุ่ม 40 คน ความเป็นมาของกลุ่ม กลุ่มเยาวชนบ้านสะเอิง มีแนวความคิดต้องการที่จะเพิ่มผลิตผล ปละประชาสัมพันธ์ ข้าวหอมมะลิ กข. 15 และข้าวหอมมะลิ 105  ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยมีการบรรจุถุงจำหน่ายขนาด 1 กิโลกรัม ,  2 กิโลกรัม และ    5  กิโลกรัม ข้อดีของข้าวหอมมะลิ 105 เมื่อหุงจะมีความหอม เมล็ดข้าวยาว ขาว และมีความนุ่ม   รับประทานได้อร่อย  


     "  คำขวัญ    อำเภอท่าตูม "          ท่าตูมช้างใหญ่    ผ้าไหมเนื้อดี  ประเพณีเรือยาว   ข้าวหลามขึ้นชื่อ        เลื่องลือทุ่งกุลา      งามตาแม่น้ำมูล