Make your own free website on Tripod.com

 

321/2 ถนนปัทมานนท์ ตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 โทรศัทพ์ 044-534192     
       อำเภอท่าตูม   ช้างใหญ่   ผ้าใหมเนื้อดี   ประเพณีเรือยาว ข้าวหลามขึ้นชื่อ   เลื่องลือทุ่งกุลา  งามตาแม่น้ำมูล
กิจกรรมสนองนโยบาย
กลุ่มพัฒนาอาชีพ (กพอ.) บ้านตูม I บ้านทุ่งโก I บ้านโพนเขวา I
วิสาหกิจชุมชน (วสช.) บ้านหนองบัว บ้านตลาดไทย

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน.. รวมกับ อำเภอในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย เปิดไฟหน้า

ครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์.. ร่วมกับอำเภอ ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ ในการจดทะเบียนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีและสารพิษ แก่เกษตรกรที่สนใจในโครงการ

โครงการส่งเสริมเพื่อการรู้หนังสือ จำนวนผู้ไม่รู้หนังสือ จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ประเมิน ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน     

โครงการสามวันมีสี่วันรวย จัดฝึกอบรมในพื้นที่ปฏิบัติจริง ที่บ้านทุ่งโก ตำบลหนองเมธี ซึ่งเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ ของอำเภอ โดยมีกิจกรรมด้านเกษตรอินทร์ อาทิ การทำปุ๋ยหมัก น้ำชีวภาพ ฯลฯ >>
เกษตรอินทรีย์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายเกษตรอินทรีย์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มี วัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษา ได้ตระหนักถึงพิษของสารเคมี และให้สามารถทำน้ำชีวภาพ และปุ๋ยหมักได้ >>
กองทุนหมู่บ้าน ให้ความรู้ในด้านการจัดทำบัญชี แก่ผู้รับผิดชอบ ของกองทุนหมู่บ้าน >>
ประชารัฐอำเภอ ประสานงานให้ความสะดวก ในการศึกษาดูงาน ของสมาชิกกองทุน ศึกษาดูงาน ในพื้นที่ อำเภอเมือง และอำเภอปราสาท >>

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ  ส่งเสริมสนับสนุน การผลิดสินค้า ของชุมชน โดยการให้ความรู้ ฝึกอาชีพ และรับสมัครบุคคลที่สนใจ ไปเข้ารับการอบรม ธุรกิจชุมชน ที่ ศนจ. >>

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 รับสมัครนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน
รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
ข้าวเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต ข้าว และ วิธีการได้มา ..อ่านต่อ>>>
 

Contact  us : webmaster
pichetdee@hotmail.com

or
webmaster@yahoo.com  
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 27 มกราคม 2548 เวลา 09.00 น.

     
เกี่ยวกับ กศน.ท่าตูม
ศบอ.ท่าตูม  
นโยบาย จุดเน้น
บุคลากร
จุดเน้น ปี 2548
เป้าหมายดำเนินการ
ผลดำเนินการปี 47
กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน

แผนปฏิบัติการปี 2548

การศึกษาเทียบเท่าขั้นพื้นฐาน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"
ศูนย์การเรียนชุมชน
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

กิจกรรมสนับสนุน กศน. ส่งเสริมชุมชน
   กิจกรรมค่าย คุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมรณรงค์การขับขี่ ปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน
ิ เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ ร่วมกับ อำเภอ จดทะเบียนเกษตรอินทรีย์
   
อำเภอเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบริการประชาชน ผู้ด้อยโอกาส  ฟรีๆๆๆ
อ่านต่อคลิก >>
สอนบัญชีชาวบ้าน ให้ รู้จักทำบัญชี ภายในครอบครัวได้ อ่านต่อคลิก >>
ต่อต้านยาเสพย์ติด นักศึกษา จัดกิจกรม รณรงค์ ต่อต้าน..
อ่านต่อคลิก >>
กิจกรรม ๕ ส สะอาด สะดวก เพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการ ทำงาน
อ่านต่อคลิก >>
กีฬา กีฬา... เป็นยาวิเศษ สร้าง สัมพันธ์ ความสามัคคี
อ่านต่อคลิก >>
   
เกี่ยวกับ อำเภอท่าตูม
อำเภอท่าตูม
ประเพณี วัฒนธรรม
ส่วนราชการ
และหัวหน้าส่วนราชการ

อำเภอท่าตูม  
ประวัติ  ความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐาน

อ่านรายละเอียด>>
  ช้างใหญ่ มีหมู่บ้านช้าง และเป็นอำเภอที่มีช้าง แห่งเดียวของจังหวัดสุรินทร์
อ่านรายละเอียด>>
ผ้าใหมเนื้อดี ผ้าใหมมีลวดลาย
หลากหลาย เป็นลายเฉพาะ..
อ่านรายละเอียด>>
  ประเพณีเรือยาว มีการจัดแข่งขันเรือยาวทุกปี ถือเป็นประเพณ๊ ไปแล้ว อ่านรายละเอียด>>
ข้าวหลามขึ้นชื่อ
บ้านท่าศิลา
ชาวบ้าน ทำข้าวหลาม ขายเป็นอาชีพ
อ่านรายละเอียด>>
เลื่องลือทุ่งกุลา  
แหล่งผลิต ข้าวหอม
มะลิ ชั้นดี  
อ่านรายละเอียด>>
งามตาแม่น้ำมูล  
แม่น้ำแห่งชีวิต
หล่อเลี้ยงชีวิต อ่านรายละเอียด>>

Link to ..>>

หน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน
>> กรมการศึกษานอกโรงเรียน
>> ศนจ.สุรินทร์
>> ศบอ.สำโรงทาบ
>> ศบอ.ปราสาท
>> ศบอ.ลำดวน
มีอีก..

>> รวม website สุรินทร์
   
 
Free counter for your website. click here!!!